ఏటిఎం నుండి నగదు చోరీ సినీ ఫక్కీలో దొరికిపోయిన నిందితులు

ఏటిఎం నుండి నగదు చోరీ సినీ ఫక్కీలో దొరికిపోయిన నిందితులు

▪️జగిత్యాల కోరుట్లలో atm నుండి నగదు చోరీ.

▪️సినీ ఫక్కీలో దొరికిపోయిన నిందితులు.

▪️19 లక్షల నగదుతో పారిపోతుండుగా వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన పోలిస్ వాహనం.

▪️గాల్లో ఏగిరి పడ్డ కరెన్సీ నోట్లు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.