ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పలు జిల్లా అధ్యక్షులను నియమించిన నవతరం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రావు సుబ్రమణ్యం

నవతరంపార్టీ నూతన జిల్లా అధ్యక్షులను జాతీయ అధ్యక్షుడు రావు సుబ్రహ్మణ్యం నియమించారు.గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులుగా వెల్లాల సాయి సుబ్రహ్మణ్యం రాజు,అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అధ్యక్షులుగా నందికోళ్ల రాజు,ఎన్టీఆర్ కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులుగా యనమండ్ర కృష్ణ కిషోర్ శర్మ నియమితులయ్యారు. నూతనంగా నియామకమైన నియామక పత్రాలను నూతన అధ్యక్షులకు పంపించారు. త్వరలో రాష్ట్రంలో మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు అధ్యక్షలను నియమిస్తామని రావు సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.